-ചർച്ച് പ്ലാൻറിംഗ്-

മക്കയിലും ക്രിസ്തുവിനും മക്കയിലും സൗദി അറേബ്യയിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും വടക്കേ അമേരിക്കയിലും മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭൗമ -ഭൂഗർഭ പള്ളികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു.

നിലവിൽ, മക്ക ടു ക്രൈസ്റ്റ് സൗദി അറേബ്യ, ലിബിയ, യെമൻ തുടങ്ങിയ വെളിപ്പെടുത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പള്ളികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ